· 

Young & Oldtimer Day Steinsel

De Sonnden 18.06 war niervt dem Breakfast och nach de Young and Oldtimerday zu Steesel. Commission Jeunesse-Sports-Loisirs vun der Gemeng organiséiert dëst Treffen all Joer mat der Ënnerstetzung vun de lokale Veräiner. Mir waren am Nomëtteg fir iech op Steesel an hunn en puer Fotoen matbruecht.

 

https://oldtimer.steinsel.lu/