Cox Show Molsheim

Cox Show Molsheim


Cox Show ass wei den Numm et seet en Käfer a Aircooled Meeting zu Molsheim an der Alsace, wou och Bugatti hiere Firmensetz huet. Ganzt Duerf gëtt zou gemaach fir dësen Treffen sou dass iwwerall Autoen ausgestallt kene ginn. Dëst Joer woren an deenen 3 Deeg 596 Autoen aus der Schwäiz, Frankräich, Belge,, Tschechoslowakei an natierlech woren och Lëtzebuerger mat enger dosen Autoe vertrueden. Deen eelsten Auto war ee KDF Käfer (Kraft durch Freude) aus dem Joer 1941.

Hei en puer Ablécker vun dem Meeting.